26/02/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học tiên nan
學仙難

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 08:24

 

Nguyên tác

玉殷笙歌漢帝愁,
鸞龍儼駕望瀛洲。
黃金化盡方士死,
青天欲上無緣由。

Phiên âm

Ngọc ân sinh ca Hán đế[1] sầu,
Loan long nghiễm giá vọng Doanh Châu[2].
Hoàng kim hoá tận phương sĩ tử,
Thanh thiên dục thướng vô duyên do.

Dịch nghĩa

Tiếng ngọc, tiếng ca có sênh phụ hoạ, Hán đế vẫn buồn,
Xa giá long phụng trang nghiêm đưa tới Doanh Châu.
Tiền bạc hết sạch, đạo sĩ chết,
Vua muốn lên trời xanh mà đâu đủ nhân duyên.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dẫu sênh ca vẫn buồn Hán đế
Truyền long xa đưa đến Doanh Châu
Đạo sĩ chết, tiền bạc hao
Muốn lên tiên cảnh, mà nào đủ duyên
[1] Chỉ Hán Vũ Đế, một ông vua mê tín theo học tiên.
[2] Tên một trong ba hòn đảo trong biển Bột Hải, tương truyền có thần tiên trú ngụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Học tiên nan