04/12/2021 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có một chiếc lá vàng

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 26/07/2008 10:37

 

Suốt ngày sao lá không rơi
Ngỡ anh đã ngủ khẽ rời cành êm
Vì sao lá níu cây thêm?
Sợ anh buồn, lá chọn đêm lìa cành
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Có một chiếc lá vàng