26/10/2020 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 3
己未九日對菊大醉戲作其三

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:25

 

Nguyên tác

只今何處無黄菊,
醉著茅茨有幾人。
賢婦稍能知此意,
殺雞為黍莫辭貧。

Phiên âm

Chỉ kim hà xứ vô hoàng cúc,
Tuý trước mao tì hữu kỷ nhân.
Hiền phụ sảo năng tri thử ý,
Sát kê vi thử mạc từ bần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cúc vàng nay có khắp nơi nơi,
Say rượu lợp nhà ai dám chơi.
Vợ có khôn ngoan nên biết ý,
Giết gà làm thịt lão phu xơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 3