26/10/2020 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với xuân

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 15:34

 

Sắp hết độ mai vàng
Mà sao tôi chưa tết?
Trời! xuân đi tránh rét
Ngoài nỗi buồn...không em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Với xuân