19/01/2021 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ bất ngờ

Tác giả: Nguyễn Hoa - Nguyễn Hoa Kỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:01

 

Đồng hồ cũ tôi đeo
kim vẫn chỉ đúng giờ
Nhưng không chỉ luật cho người làm thơ
những tứ bất ngờ
theo ngòi bút!
Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoa » Tứ bất ngờ