20/07/2024 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giặc Mỹ mò vào thủ đô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 09:55

 

Giặc Mỹ mò vào thủ đô,
Như cá vào trúm như cua vào lờ.
Cá vào trúm nằm trơ thân cá,
Cua vào lờ đừng có hòng ra.
Trận thì rơi bốn,
Trận thì rụng ba,
Năm mươi tư chiếc đã ra đất bùn.
Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giặc Mỹ mò vào thủ đô