27/10/2020 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày em rực rỡ xe hoa

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 19:07

 

Ngày em rực rỡ xe hoa
Là ngày anh chết bằng ba bốn lần
Chân nào chân rã rời chân
Tới lui lui tới tần ngần đớn đau
Trách ai bắc một nhịp cầu
Cho chàng trai lạ sang giàu viếng em.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngày em rực rỡ xe hoa