19/06/2024 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện Kinh kỷ sự kỳ 07
汴京紀事其七

Tác giả: Lưu Tử Huy - 劉子翬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 19/10/2013 04:55

 

Nguyên tác

空嗟覆鼎誤前朝,
骨朽人間罵未銷。
夜月池臺王傅宅,
春風楊柳太師橋。

Phiên âm

Không ta phúc đỉnh ngộ tiền triều,
Cốt hủ nhân gian mạ vị tiêu.
Dạ nguyệt trì đài Vương phó[1] trạch,
Xuân phong dương liễu thái sư kiều[2].

Dịch nghĩa

Chỉ còn biết phàn nàn làm đổ đỉnh, hỏng cơ nghiệp của triều trước
Xương dù nát đời vẫn chưa hết lời chửi rủa
Đêm trăng hồ, đài ở nhà Vương phó
Gió xuân mành liễu cầu thái sư

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đổ đỉnh than triều nghiệp đã tan
Còn lời đời chửi dẫu xương tàn
Hồ, đài trăng chiếu nhà Vương phó
Cầu liễu Thái sư đón gió xuân
[1] Vương Phủ, tể tướng đời Tống Huy Tông, rất hung ác, bóc lột tiền dân, bị liệt vào một trong “lục tặc”, nhà rộng hàng mấy trăm dặm vuông.
[2] Cây cầu nhà Thái Kinh, thái sư đời Tống Huy Tông, đứng đầu “lục tặc”. Nhà hắn có chu vi đến mấy chục dặm, năm đầu Tĩnh Khang đã bị đốt trụi. Đây nhắc đến dấu vết cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Tử Huy » Biện Kinh kỷ sự kỳ 07