05/02/2023 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Hà phủ Phạm đại nhân lai kinh
餞河撫範大人來京

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 09:36

 

Nguyên tác

嫋嫋東風曳柳條,
仙塵簇擁柳邊橋。
驪門人疊三歌曲,
鳳闕神馳九奏簫。
翰屏十年車澤渥,
煙花二月馬蹄驕。
京中宦學逢遊子,
望作堂師訓下寮。

Phiên âm

Niệu niệu đông phong duệ liễu điều,
Tiên trần thốc ủng liễu biên kiều.
Ly môn nhân điệp tam ca khúc,
Phượng khuyết thần trì cửu tấu tiêu.
Hàn bình thập niên xa trạch ốc,
Yên hoa nhị nguyệt mã đề kiêu.
Kinh trung hoạn học phùng du tử,
Vọng tác đường sư huấn hạ liêu.

Dịch nghĩa

Hiu hắt gió xuân vờn cành liễu
Bụi tiên từng đám thổi theo rặng liễu bên cầu
Cửa quan người hát đi hát lại khúc ly biệt
Nơi cung khuyết tinh thần được rong ruổi theo tiếng sáo cửu tấu
Mười năm phòng sách ơn thầy dạy dỗ
Tháng hai hoa khói vó ngựa phi
Nơi kinh đô học quan gặp người du tử
Mong ông làm bậc đường sư chỉ bảo cho kẻ hạ liêu

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Gió xuân vờn nhẹ liễu xanh tươi
Bụi cuốn bên cầu cũng bụi trời
Cửa phủ ly ca ba khúc dạo
Sân rồng sáo tấu chín bài vui
Ơn sâu bút mực năm đà chục
Ngựa ruổi khói hoa tháng giữa hai
Kinh khuyết đường quan bao kẻ học
Nghiêm sư xin tỏ bậc anh tài
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn Hà phủ Phạm đại nhân lai kinh