29/10/2021 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cạn đêm

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 21/11/2008 01:38

 

Khóc cười chi nữa ư em?
bàn tay lỏng ngón đã mềm sương khuya
ngoài kia trăng khóc đầm đìa
soi vào đâu những lời thề không xanh?

Cạn ly rồi! rót... cũng đành
uống đi! cho cạn cuộc tình hư không
lăn đi một chuyến tang bồng
trả vay âu cũng một dòng tâm linh

Người đâu? khuya với một mình
đam mê bỏ lại tội tình mà đi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Cạn đêm