06/07/2020 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đó buồn đây nỏ vui chi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:43

 

Đó buồn đây nỏ vui chi,
Đó sa nước mắt đây có khi tủi thầm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đó buồn đây nỏ vui chi