26/10/2021 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ 4 bài của Thi đàn Bạc Liêu bài 3

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:51

 

Ai dám xem thường với dám khinh,
Tao đàn như kiếng để soi hình.
Tùng, Tuy hai cụ hồn chưa tán,
Lý, Đổ ngàn năm phách cũng linh.
Theo gót người xưa đi trước mắt,
Đưa chân em trẻ bước sau mình.
Khe chê những tiếng mang chi đó,
Miễn xúm ruồng cho khỏi lấp tranh.
Nguồn: Thế giới, số 8, 28-8-1936

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Hoạ 4 bài của Thi đàn Bạc Liêu bài 3