10/08/2022 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Việt Châu phó Nhuận Châu sứ viện lưu biệt Bào thị ngự
發越州赴潤州使院留別鮑侍御

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 10/02/2016 17:31

 

Nguyên tác

對水看山別離,
孤舟日暮行遲。
江南江北春草,
獨向金陵去時。

Phiên âm

Đối thuỷ khán sơn biệt ly,
Cô chu nhật mộ hành trì.
Giang nam giang bắc xuân thảo,
Độc hướng Kim Lăng khứ thì.

Dịch nghĩa

Trên sông nhìn núi xa dần,
Trời về chiều chầm chậm trên chiếc thuyền lẻ loi.
Trên bờ sông mạn nam hay bờ sông mạn bắc, cỏ xuân đều tốt tươi,
Trong suốt thời gian tới Kim Lăng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn núi xa theo sông ly biệt
Nắng dần tàn trên chiếc thuyền côi
Cỏ xuân nam bắc xanh tươi
Kéo dài tới mãi phương trời Kim Lăng
Việt Châu nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Nhuận Châu nay là huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Kim Lăng trong bài là tên gọi khác của Nhuận Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Phát Việt Châu phó Nhuận Châu sứ viện lưu biệt Bào thị ngự