11/08/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang đối tửu
曲江對酒

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 16:34

 

Nguyên tác

苑外江頭坐不歸,
水精宮殿轉霏微。
桃花細逐楊花落,
黃鳥時兼白鳥飛。
縱飲久判人共棄,
懶朝真與世相違。
吏情更覺滄洲遠,
老大悲傷未拂衣。

Phiên âm

Uyển ngoại giang đầu toạ bất quy,
Thuỷ tinh cung điện chuyển phi vi.
Đào hoa tế trục dương hoa lạc[1],
Hoàng điểu thì kiêm bạch điểu phi.
Túng ẩm cửu phan nhân cộng lạc,
Lãn triều chân dữ thế tương vi.
Lại tình cánh giác Thương Châu[2] viễn,
Lão đại đồ thương vị phất y.

Dịch nghĩa

Bên sông, ngoài vườn ngự, ngồi mãi không về
Cảnh cung điện lồng bóng nước trở nên lấp lánh
Hoa đào nhè nhẹ rụng theo hoa liễu
Chim vàng đôi lúc bay cùng chim trắng
Thích uống cho thoả, nên lâu nay bỏ cả cuộc vui chung
Lười chẳng đi chầu, so thói thường thực là trái ngược
Vướng chuyện làm quan càng cảm thấy chốn Thương Châu xa vời
Những xót xa hoài: già rồi mà chưa phủi được áo về ở ẩn!

Bản dịch của (Không rõ)

Bên sông vườn ngự mãi ngồi dai,
Mặt nước đền xuân lấp lánh soi.
Vàng trắng cùng bay, chim thấp thoáng,
Lê đào hoa rụng cánh tơi bời.
Vì ưa bét rượu, thường riêng phận,
Tính ngại chầu vua, khéo ngược đời.
Xiêm áo tuổi già chưa giũ nổi,
Bao giờ chỗ ẩn được về chơi.
(Năm 758)

[1] Có bản chép là “lê hoa lạc” 梨花落.
[2] Nơi những người ẩn sĩ ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khúc giang đối tửu