27/03/2023 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hai người yêu nhau”
“Sie liebten sich beide”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Biển nhớ vào 04/03/2007 08:46

 

Nguyên tác

Sie liebten sich beide,
doch keiner wollt' es dem andern gestehn;
sie sahen sich an so feindlich,
und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich
und sah'n sich nur noch zuweilen im Traum;
sie waren längst gestorben
und wußten es selber kaum.

Bản dịch của Quang Chiến

Hai người yêu nhau, biết bao tình tứ
Nhưng không ai muốn thổ lộ lòng mình;
Hai người nhìn nhau như hai địch thủ,
Khi cả hai cùng khốn khổ vì tình
Rồi cuối cùng hai người đành ly biệt
Chỉ thấy nhau trong những giấc mơ thôi;
Duy có điều họ hầu như không biết
Là cả hai đã chết tự lâu rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Hai người yêu nhau”