23/05/2024 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Liêu Thành ngoại tức sự
下寮城外即事

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2014 17:43

 

Nguyên tác

馬鞍峰下見林巒,
指顧寮城瞬息間。
風力一帆三日夜,
萬重波浪萬重山。

Phiên âm

Mã Yên[1] phong hạ kiến lâm loan,
Chỉ cố Liêu Thành thuấn tức gian.
Phong lực nhất phàm tam nhật dạ,
Vạn trùng ba lãng vạn trùng san.

Dịch nghĩa

Dưới đỉnh núi Mã Yên nhìn thấy núi rừng quanh co liền dải,
Chỉ tay ngắm nhìn Liêu Thành trong khoảng chớp mắt.
Một cánh buồm chạy nhờ sức gió suốt ba ngày đêm,
Muôn trùng sóng nước, muôn trùng núi non.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Dưới ngọn Mã Yên rừng quấn quít
Liêu Thành một loáng ngoái vời trông
Ba ngày đêm trọn, buồm no gió
Sóng nước muôn trùng, núi vạn trùng
Liêu Thành: địa danh ở Singapore ngày nay.

[1] Có lẽ là một ngọn núi trong vùng Hạ Châu, cách Liêu Thành 3 ngày đêm đi thuyền buồm, như câu thơ thứ 3 nói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Liêu Thành ngoại tức sự