20/08/2022 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 04
水調詞其四

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:48

 

Nguyên tác

惆悵江南早雁飛,
年年辛苦寄寒衣。
征人豈不思鄉國,
只是皇恩未放歸。

Phiên âm

Trù trướng Giang Nam tảo nhạn phi,
Niên niên tân khổ ký hàn y.
Chinh nhân khởi bất tư hương quốc,
Chỉ thị hoàng ân vị phóng quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Giang Nam lạnh về nhạn đến
Áo ấm kia em dệt gửi chàng
Chinh nhân chẳng nhớ thôn trang
Trên chưa cho phép về làng quê xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 04