19/07/2024 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị và em

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/09/2018 18:58

 

Hai chú gà
Đen và trắng
Đi dưới nắng
Đến trường làng
Nắng chang chang
Không đội mũ
Trắng mệt lử
Toát mồ hôi
Chân rã rời
Không muốn bước
Vừa khát nước
Vừa choáng đầu
Đen chạy mau
Vào nhà bạn
Mượn chiếc nón
Đội cho em
Đỡ em lên
Lưng mà cõng
Trời thì nóng
Đường thì xa
Còn vượt qua
Cánh đồng rộng
Đen vội cõng
Em trở về
Giữa nắng hè
Đầy oi bức
Rồi một lúc
Cũng đến nhà
Đen xuýt xoa:
- Mẹ ơi mẹ!
Em không khoẻ
Bị cảm rồi!
Mẹ kêu: - Trời!
Sao tội thế
Đưa mẹ bế
Em vào nhà...
Rồi mẹ gà
Liền cạo gió
Dùng cái mỏ
Cào lưng em
Lấy tấm mền
Cho em đắp
Đen hấp tấp
Gọi thấy lang
Thấy vừa sang
Thầy mách bảo:
- Bởi vì cháu
Đi đến trường
Lại xem thường
Không đội mũ
Gặp nắng dữ
Nên cảm thôi
Thuốc đây rồi
Cho cháu uống
Chỉ một thoáng
Là khoẻ ngay...
- Cảm ơn thầy
Mẹ gà đáp.
Lấy bì bắp
Mẹ biếu thầy
Thầy xua tay
Không chịu lấy...
Thầy đi khỏi
Chị và em
Ngồi lặng im
Trong hối hận
Vì mẹ dặn
Đi đến trường
Phải luôn luôn
Mang giày mũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Chị và em