03/10/2022 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1
楊柳枝二首其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:39

 

Nguyên tác

一樹春風千萬枝,
嫩於金色軟於絲。
永豐西角荒園裏,
盡日無人屬阿誰。

Phiên âm

Nhất thụ xuân phong thiên vạn chi,
Nộn ư kim sắc nhuyễn ư ty.
Vĩnh Phong[1] tây giác hoang viên lý,
Tận nhật vô nhân thuộc a thuỳ.

Dịch nghĩa

Cây liễu nọ có cả vạn cành,
Gió xuân giúp phô hoa vàng mơn mởn, tơ mềm óng ả.
Nó lại đứng trong góc tây vườn Vĩnh Phong đang bỏ hoang phế,
Cả ngày chẳng được ai lại ngắm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây liễu nọ cành dài cả vạn
Gió xuân lay tơ nõn hoa vàng
Vĩnh Phong một góc vườn hoang
Cả ngày không một ai màng đến xem
[1] Tên một phường trong đông đô Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1