22/09/2020 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào
自嘲

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 15:47

 

Nguyên tác

天若於予鬨笑端,
生逢亂世彊名安。
因仍忙歲偷閒日,
慚愧微才博好官。
泥醉一杯驍酒伯,
鴉塗五韻傲詩壇。
近來徼倖乾坤量,
水秀山奇足我歡。

Phiên âm

Thiên nhược ư dư hống tiếu đoan,
Sinh phùng loạn thế cưỡng danh an.
Nhân nhưng mang tuế thâu nhàn nhật,
Tàm quý vi tài bác hảo quan.
Nê tuý nhất bôi kiêu tửu bá,
Nha đồ ngũ vận ngạo thi đàn.
Cận lai kiêu hãnh càn khôn lượng,
Thuỷ tú sơn kỳ túc ngã hoan.

Dịch nghĩa

Trời dường như trêu cợt ta,
Sinh gặp đời loạn mà vẫn gượng giữ vẹn được danh.
Bởi vẫn năm bận rộn trộm rút lấy ngày nhàn,
Thẹn mình tài nhỏ mà lại được chức quan kha khá.
Say nhà một chén kiêu căng với tửu bá,
Bôi lem nhem năm vận ngạo với đàn thơ.
Gần đây đánh cuộc may rủi đo lường trời đất,
Nước đẹp núi lạ đủ cho ta vui.

Bản dịch của Hoài Anh

Phải chăng trời cợt đùa ta,
Sinh nhằm đời loạn vậy mà danh an.
Năm bận rộn trộm ngày nhàn,
Thẹn tài nhỏ, được chức quann ngon lành.
Say nhè, tửu bá coi khinh,
Bôi lem năm vận ngông nghênh thi đàn.
Đo lường trời đất còn ham,
Non kỳ nước lạ đủ làm ta vui.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tự trào