04/08/2020 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia bần trí tuệ không bần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 09:14

 

Gia bần trí tuệ không bần,
Gia bần trí tuệ tảo tần của ra.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gia bần trí tuệ không bần