19/01/2021 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật Dương cổ độ tác
沭陽古渡作

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2014 16:20

 

Nguyên tác

日落問津處,
雲霞殘碧空。
牧牛避田燒,
退鷁隨潮風。
回首故鄉遠,
臨流此路窮。
翩翩青冥去,
羨彼高飛鴻。

Phiên âm

Nhật lạc vấn tân xứ,
Vân hà tàn bích không.
Mục ngưu tị điền thiếu,
Thoái nghịch tuỳ triều phong.
Hồi thủ cố hương viễn,
Lâm lưu thử lộ cùng.
Phiên phiên thanh minh khứ,
Tiện bỉ cao phi hồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều rơi hỏi thăm qua bến
Tàn trên trời biếc ráng mây
Trâu bò tránh vùng ruộng đốt
Cò âu theo gió về đây
Quay đầu nhìn quê cũ xa
Muốn đi nhưng đường đã hết
Trời chiều đổ bóng nghiêng nghiêng
Ước thành chim hồng bay tếch
Thuật Dương là huyện thuộc tỉnh Giang Tô. Bền đò Thuật Dương ở khu Hàn Giang, trấn Sa Đầu, huyện Thuật Dương, gần bến đò Kim Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Thuật Dương cổ độ tác