24/07/2024 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ
沙丘城下寄杜甫

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 08/08/2007 12:46

 

Nguyên tác

我來竟何事,
高臥沙丘城。
城邊有古樹,
日夕連秋聲。
魯酒不可醉,
齊歌空復情。
思君若汶水,
浩蕩寄南征。

Phiên âm

Ngã lai, cánh hà sự?
Cao ngoạ Sa Khâu thành.
Thành biên hữu cổ thụ,
Nhật tịch liên thu thanh.
Lỗ tửu bất khả tuý.
Tề ca không phục tình.
Tư quân nhược Vấn Thuỷ[1],
Hạo đãng kí nam chinh.

Dịch nghĩa

Ta tới đây, cũng không biết là vì sao đây ?
Mà nằm dài trong thành Sa Khâu
Ngoài thành có cây cổ thụ
Ngày đêm xào xạc tiếng thu
Rượu nước Lỗ không thể làm ta say
Ca xướng nước Tề cũng không hợp lòng ta
Nhớ anh như là sông Vấn
Dào dạt chảy về nam.

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Tới đây chẳng vì đâu
Nằm dài thành Sa Khâu
Ngoài thành hàng cổ thụ
Ngày đêm vang tiếng thu.
Rượu Lỗ mà say được?
Ca Tề mà hợp tai?
Ta nhìn dòng sông Vấn
Xuôi Nam, lòng nhớ ai?
(Năm 726)

Sa Khâu thuộc huyện Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông ngày nay.

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
[1] Sông ở huyện Lai Vu, tỉnh Sơn Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ