15/04/2021 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng khát

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2021 20:02

 

Đêm
Từng lưỡi sóng mềm
hối hả
chiếm đoạt bờ cát vắng

Lũ dã tràng lầm lũi
cặm cụi
đong đếm thời gian

Sóng nương bóng đêm
dồn dập
lúc mặt trời
không thể nào
kiểm soát

Lẩn khuất
đôi bóng đen
gánh sóng
lật qua đêm

Kìa - mặt trời lên
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Sóng khát