28/01/2022 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cầu 2
羔裘 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:31

 

Nguyên tác

羔裘豹褎,
自我人究究。
豈無他人?
維子之好。

Phiên âm

Cao cầu báo tụ,
Tự ngã nhân cứu cứu.
Khỉ vô tha nhân ?
Duy tử chi hẩu (hảo).

Dịch nghĩa

Áo bằng da dê con, ống tay áo bằng da beo.
Sai khiến dân chúng tôi với lòng giận ghét.
Há lại không có vị khác (để chúng tôi phục tùng hay sao ?).
Chỉ vì ân nghĩa tốt đẹp của ngài khi trước (mà chúng tôi chẳng nỡ bỏ đi).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê, da beo làm ống,
Sai khiến dân với giọng ghét cay.
Há rằng vị khác không ai?
Tình xưa không nỡ bỏ ngài đó thôi!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tụ: ống tay áo.
Cứu cứu (chưa rõ nghĩa).


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Mao thi: cứu cứu như cư cư: dáng không ưa, không chịu gần gũi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cao cầu 2