27/09/2022 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Niết đài Nguyễn Huy Quỳnh thăng Thanh phiên sứ
餞臬臺阮輝璚陞清番使

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 31/03/2011 18:25

 

Nguyên tác

巍然軒駟耀于門,
稠壘家慶與國恩。
龍肚幾秋卿士月,
鶴城一路价人藩。
江山吾土情無限,
桃李東風笑不言。
同事況今逢地主,
和衷畢竟會心源。

Phiên âm

Nguy nhiên hiên tứ diệu vu môn,
Điều luỹ gia khương dữ quốc ân.
Long Đỗ kỷ thu khanh sĩ nguyệt,
Hạc Thành[1] nhất lộ giới nhân phiên[2].
Giang sơn ngô thổ tình vô hạn,
Đào lý đông phong tiếu bất ngôn.
Đồng sự huống kim phùng địa chủ,
Hoà trung tất cánh hội tâm nguyên.

Dịch nghĩa

Cỗ xe bốn ngựa đứng đồ sộ nghêng ngang trước cửa,
Biểu hiện sự hậu đãi của lộc nước ơn vua và phúc nhà thật dồi dào.
Mảnh đất Long Đỗ trải mấy thu đón các khanh sĩ đến thưởng nguyệt,
Con đường Hạc Thành biết bao người lương thiện gặp gỡ nhau.
Sông núi quê hương ta chứa chan tình vô hạn,
Đào mận gặp gió đông được đâm hoa luôn tươi cười.
Tôi với ngài là đồng sự, lại gặp nhau ở đất quê vui thú biết bao,
Nguồn tình cảm lớn rút cục chỉ do tự đáy lòng.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Nghênh ngang trước cửa cồ xe sang,
Lộc nước phúc nhà thật vẻ vang.
Long Đỗ chiều thu vui thưởng nguyệt,
Hạc Thành đường rộn tiếng hài quan.
Nước non tình động miền quê cũ,
Đào mận hoa cười đón gió sang.
Đồng sự tiễn nhau nơi đất tổ,
Chan hòa tình tự đáy lòng vàng.
Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003
[1] Thành Thọ Hạc, chỉ thủ phủ Thanh Hoá.
[2] Do Kinh thi, phần Đại nhã, bài Bản có câu “Giới nhân duy phiên”, chỉ những người tốt, người lương thiện...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Tiễn Niết đài Nguyễn Huy Quỳnh thăng Thanh phiên sứ