01/10/2022 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 1 (Mạc tiếu điền gia lão ngoã bồn)
少年行其一(莫笑田家老瓦盆)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:15

 

Nguyên tác

莫笑田家老瓦盆,
自從盛酒長兒孫。
傾銀注瓦驚人眼,
共醉終同臥竹根。

Phiên âm

Mạc tiếu điền gia lão ngoã bồn,
Tự tòng thịnh tửu trưởng nhi tôn.
Khuynh ngân chú ngoã kinh nhân nhãn,
Cộng tuý chung đồng ngoạ trúc căn.

Dịch nghĩa

Chớ cười cái chậu đất cũ của nhà nông,
Từ xưa đựng rượu để có tiền nuôi con cháu lớn lên.
Nghiêng bình bạc, rót vào vò đất làm người ta nể khi thấy,
Chung nhau say rốt cục cùng nằm dưới gốc tre.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chậu cũ nhà nông chớ có nhờn,
Đựng rượu những ngày nuôi cháu con.
Nghiêng vò, rót chén, người thấy nể,
Gốc tre sau đó say kềnh luôn.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thiếu niên hành kỳ 1 (Mạc tiếu điền gia lão ngoã bồn)