26/10/2021 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập lục tự lệnh kỳ 2
十六字令其二

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 12:32

 

Nguyên tác

山,
倒海翻江卷巨瀾。
奔騰急,
萬馬戰猶酣。

Phiên âm

San,
Đảo hải phiên giang quyển cự lan.
Bôn đằng cấp,
Vạn mã chiến do hàm.

Bản dịch của Nam Long

Non,
Giốc bể nghiêng sông dậy sóng cồn.
Phi sầm sập,
Vạn ngựa vẫn đánh dồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thập lục tự lệnh kỳ 2