20/10/2021 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu thôi tô hành
後催租行

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 02:59

 

Nguyên tác

老父田荒秋雨裡,
舊時高岸今江水。
傭耕猶自抱長飢,
的知無力輸租米。
自從鄉官新上來,
黃紙放盡白紙催。
賣衣得錢都納卻,
病骨雖寒聊免縛。
去年衣盡到家口,
大女臨岐兩分首。
今年次女已行媒,
亦復驅將換升斗。
室中更有第三女,
明年不怕催租苦。

Phiên âm

Lão phụ điền hoang thu vũ lý,
Cựu thì cao ngạn kim giang thuỷ.
Dong canh do tự bão trường cơ,
Đích tri vô lực thâu tô mễ.
Tự tòng hương quan tân thượng lai,
Hoàng chỉ phóng tận bạch chỉ thôi.
Mại y đắc tiền đô nạp khước,
Bệnh cốt tuy hàn liêu miễn phược.
Khứ niên y tận đáo gia khẩu,
Đại nữ lâm kỳ lưỡng phân thủ.
Kim niên thứ nữ dĩ hành môi,
Diệc phục khu tương hoán thăng đấu.
Thất trung cánh hữu đệ tam nữ,
Minh niên bất phạ thôi tô khổ.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Ruộng bãi hoang tàn trong mưa thu
Bờ cao xưa, nay thành sông nước
Cày thuê cuốc muớn ôm đói dài
Hẳn không tài nào nộp thuế được
Từ ngày quan mới bổ về thôn
Sắc vàng cho miễn, trát trắng dồn
Bán áo gom tiền nộp thuế sạch
Lạnh thấu xương nhưng khỏi trói giật
Năm ngoái áo hết đến lượt người
Chị cả chia tay bên đường khóc
Năm nay cô hai có mối rồi
Lại cũng xua đi đổi lấy thóc
Trong nhà vẫn còn cô em út
Sang năm chẳng lo tô thuế thúc
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Hậu thôi tô hành