05/02/2023 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Bút phê vân

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi ltvannhi vào 19/10/2012 10:09

 

Trước thành đồng trống lổng lồng lông,
Núi bút phê vân khéo lạ lùng.
Cây điểm ra hoa, hoa điểm nhuỵ,
Mây thành có sắc, sắc thành không.
Giang sơn đúc lại còn danh giá
Cốt cách xinh vầy tự hoá công[1].
Thêu dệt văn chương trên đế toạ[2],
Hơn mười hai cảnh giữa non sông.
Thiên Bút phê vân: bút trời phê chữ lên mây. Ngọn Thiên Bút thuộc địa phận làng Chánh Lộ (Nghĩa Chánh, Tư Nghĩa) dựng đứng giữa đồng ruộng, trông giống cây bút khổng lồ viết chữ lên mây.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989
[1] Thợ trời, chỉ tạo hoá.
[2] Tên vì sao trên trời chỉ nơi ở của các bậc đế vương. Đế toạ đóng ở năm nơi: Bắc cực, Tử vi, Thiên thi, Đại giác, Trung ương. Đây chỉ tầng trời cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Thiên Bút phê vân