13/08/2020 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã buồn lại giục thêm buồn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:37

 

Đã buồn lại giục thêm buồn,
Mưa dông chưa tạnh nước nguồn lại thêm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã buồn lại giục thêm buồn