23/03/2023 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 08:03

 

Những mùa hạ đã đi qua
Cũng qua đi những tuổi hoa mộng rồi
Ta gom góp nhớ một thời
Để hoa phượng thản nhiên rơi đường chiều
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Hạ