01/11/2020 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối vũ kỳ 2
對雨其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2014 17:25

 

Nguyên tác

峭璧栖修蚓,
高階噴伏泉。
白明空外鳥,
青破晚來煙。
歲月圍長坐,
江山閉獨眠。
陰雲誰觸汝?
天半尚油然。

Phiên âm

Đối vũ kỳ nhị tiễu bích thê tu dẫn,
Cao giai phún phục tuyền.
Bạch minh không ngoại điểu,
Thanh phá vãn lai yên.
Tuế nguyệt vi trường toạ,
Giang sơn bế độc miên,
Âm vân thuỳ xúc nhữ?
Thiên bán thượng du nhiên.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vách núi bám giun dài
Thềm cao tuôn nước suối
Chim bay trắng nền trời
Khói tuôn xanh chiều tối
Năm tháng bủa ngồi dài
Non sông vây kẻ ngủ
Mây đen ai động người?
Ùn lại nửa trời phú
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đối vũ kỳ 2