22/07/2024 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết mai kỳ 2
雪梅其二

Tác giả: Lư Mai Pha - 盧梅坡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:10

 

Nguyên tác

有梅無雪不精神,
有雪無詩俗了人。
日暮詩成天又雪,
與梅並作十分春。

Phiên âm

Hữu mai vô tuyết bất tinh thần,
Hữu tuyết vô thi tục liễu nhân.
Nhật mộ thi thành thiên hựu tuyết,
Dữ mai tịnh tác thập phần xuân.

Dịch nghĩa

Có mai mà không có tuyết thì cũng thiếu cái thần,
Có tuyết mà không có thi nhân thì cũng thành cõi tục.
Ngày tàn thơ vừa làm xong thì tuyết lại rơi nữa,
Cùng mai (thơ và tuyết) góp lại làm cho sắc xuân trọn vẹn.

Bản dịch của Nam Trân

Có mai không tuyết thiếu tinh thần
Có tuyết không thơ tục khách xuân
Chiều tối thơ xong trời lại tuyết
Với mai, xuân vẹn cả mười phân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Mai Pha » Tuyết mai kỳ 2