09/12/2022 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời cô Việt Nga

Tác giả: Nguyễn Trọng Thuật

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2020 06:15

 

Việt Nga là thiếp,
Tấm lòng son đã quyết bấy nhiêu lâu,
Bướm ong chi nào biết đâu đâu,
Riêng đợi bạn nước non non nước.
Vườn Lạc bể Nam ơn thấm trước,
Răng đen má đỏ chất hằng xưa,
Quản chi thân dãi nắng dầu mưa,
Mong ngày một ra đài nở nhị;
Dù cay đắng ngọt ngon nào dám kể,
Đãi tâm can, tri kỉ thấu cho cùng.
Còn duyên có lúc tao phùng!
Nguyễn Trọng Thuật xuất bản truyện Quả dưa đỏ năm 1925 dựa theo truyện cổ tích Mai An Tiêm, được đánh giá cao. Trên Nam Phong tạp chí số 122 (10-1927), Nguyễn Văn Kiêm và Lâm Tấn Phác (thi sĩ Đông Hồ) đăng tặng một bài hát nói đề sách Quả dưa đỏ. Nguyễn Trọng Thuật thay lời cô Việt Nga trong truyện nối điêu để đáp lại bài đó, đăng trên Nam Phong tạp chí số 124.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Thuật » Lời cô Việt Nga