08/05/2021 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tứ Hạo miếu
題四皓廟

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 02:52

 

Nguyên tác

桂香松暖廟門開,
獨瀉椒漿奠一杯。
秦法欲興鴻已去,
漢儲將廢鳳還來。
紫芝翳翳多青草,
白石蒼蒼半綠苔。
山下驛塵南竄路,
不知冠蓋幾人迴。

Phiên âm

Quế hương tùng noãn miếu môn khai,
Độc tả tiêu tương điện nhất bôi.
Tần pháp dục hưng hồng dĩ khứ,
Hán trừ tương phế phụng hoàn lai.
Tử chi ế ế đa thanh thảo,
Bạch thạch thương thương bán lục đài.
Sơn hạ dịch trần nam thoán lộ,
Bất tri quan cái kỷ nhân hồi.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Quế thơm tùng ấm cửa đền
Nghiêng mình rót rượu dâng lên chén đầy
Bạo Tần Hồng lánh xa bay
Hán nghiêng ngôi báu Phượng hay cứu liền
Tử chi há chịu cỏ chen
Ngọc lành nỡ để rêu hoen úa màu
Bụi hồng xe ngựa lao xao
Quan trường bao kẻ chui vào ai ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Đề Tứ Hạo miếu