21/05/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháp thiêng bất diệt

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:37

 

Bồ-đề cội gốc vô sanh
Tháp thiêng bất diệt, an lành trần gian
Ngàn năm biểu tượng thiền quang
Như Kim Cang hiện đạo tràng Thế Tôn
Bồ Đề Đạo Tràng, 20-3-1994

Nguồn: Báo Giác ngộ số 880 (13-1-2017), 16 tháng 12 - PL 2560 - Bính Thân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Tháp thiêng bất diệt