07/12/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô dạ đề
烏夜啼

Tác giả: Thạch Hiếu Hữu - 石孝友

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2017 16:29

 

Nguyên tác

瀟湘雨打船篷。
別離中。
愁見拍天滄水,
攪天風。

留不住,
終須去。
莫匆匆。
後夜一尊何處,
與誰同。

Phiên âm

Tiêu Tương vũ đả thuyền bồng.
Biệt ly trung.
Sầu kiến phách thiên thương thuỷ,
Lãm thiên phong.

Lưu bất trú,
Chung tu khứ.
Mạc thông thông.
Hậu dạ nhất tôn hà xứ,
Dữ thuỳ đồng?

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tiêu Tương mưa gõ mui bồng.
Lúc chia lòng.
Buồn sóng vỗ trời nổi gió,
Động tầng không.

Lưu chẳng ở,
Đừng vội vã.
Hãy thong dong.
Đêm tới nơi nào nâng chén,
Có ai cùng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thạch Hiếu Hữu » Ô dạ đề