26/11/2022 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ kỳ 4
西湖竹枝詞其四

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:51

 

Nguyên tác

西陵松柏已無林,
天竺山頭日欲陰。
同向三生石畔拜,
與郎世世結同心。

Phiên âm

Tây Lăng tùng bách dĩ vô lâm,
Thiên Trúc sơn đầu nhật dục âm.
Đồng hướng Tam Sinh thạch[1] bạn bái,
Dữ lang thế thế kết đồng tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không thành rừng vùng Tây Lăng tùng bách
Trời muốn chiều đỉnh Thiên Trúc bóng râm
Dắt nhau về đá Tam Sinh cùng lạy
Với lang quân, kiếp kiếp kết đồng tâm
[1] Đá Tam Sinh ở sau chùa Thiên Trúc, Hàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Tây Hồ trúc chi từ kỳ 4