24/10/2021 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân kỳ 3
傷春其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 22:09

 

Nguyên tác

日月還相鬥,
星辰屢合圍。
不成誅執法,
焉得變危機。
大角纏兵氣,
鉤陳出帝畿。
煙塵昏禦道,
耆舊把天衣。
行在諸軍闕,
來朝大將稀。
賢多隱屠釣,
王肯載同歸。

Phiên âm

Nhật nguyệt hoàn tương đấu,
Tinh thần lũ hợp vi.
Bất thành tru chấp pháp[1],
Yên đắc biến nguy ky.
Đại giác triền binh khí,
Câu trận xuất đế kỳ.
Yên trần hôn ngự đạo,
Kỳ cựu bả thiên y.
Hành tại chư quân khuyết,
Lai triều đại tướng hi.
Hiền đa ẩn đồ điếu[2],
Vương khẳng tải đồng quy.

Dịch nghĩa

Trời trăng tuy chọi nhau,
Nhưng các thiên thể vẫn thường xum họp thành một khối.
Nếu không trừng phạt theo luật pháp,
Thì làm sao mà thay đổi cơn nguy được.
Khí thế nhà vua bao trùm đoàn quân,
Hậu cung kéo ra khỏi kinh đô.
Khói bụi tung mù đường vua đi,
Các bậc lão thành ôm áo nhà vua.
Nơi vua tạm trú, quân số thiếu,
Tới chầu đại tướng vắng.
Nhiều kẻ hiền còn ở ẩn nơi mổ thịt, bến câu,
Nhà vua há chẳng động viên họ được sao.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời, trăng thường chọi nhau,
Các sao vẫn tụ tập.
Muốn cứu vãn cơn nguy,
Thi hành đúng luật pháp.
Thân vua dáo mác vây,
Hậu cung rời kinh gấp.
Đường vua khói bụi mờ,
Áo trời bọn già áp.
Cung vua, quân vắng hoe,
Tới chầu, tướng ít gặp.
Người hiền náu chốn hèn,
Vua há không thu thập.
(Năm 764)

[1] Nhắc lại vụ Trình Nguyên Chấn, hoạn quan mà nắm giữ binh quyền.
[2] Ví như Trần Bình 陳平 đầu đời Hán, giúp Hán Cao Tổ dựng nước, làm đến chức tể tướng, thời chưa đạt từng giữ vai chia thịt mỗi khi làng có đám hội, nổi tiếng về cách chia thịt rất đều. Lã Thượng là người hiền đời Chu, ẩn mình bằng cách đi câu, Chu Văn Vương đi săn gặp ở bờ sông Vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thương xuân kỳ 3