20/05/2022 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dại

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:46

 

Đang dưng đẵn lựu, trồng đào
đợi hoa, chờ quả hư hao tháng ngày
"dại rồi, ai bảo nghe ai"
bông lựu hàng xóm ghé tai trách thầm
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Dại