26/09/2022 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bảo Ngọc tục Trang Tử văn hậu
題寶玉續莊子文後

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:44

 

Nguyên tác

無端弄筆是何人?
作踐南華莊子文。
不悔自家無見識,
卻將醜語詆他人!

Phiên âm

Vô đoan lộng bút thị hà nhân ?
Tác tiễn nam hoa trang tử văn.
Bất hối tự gia vô kiến thức,
Khước tương xú ngữ để tha nhân!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bỗng dưng múa bút ấy kìa ai
Tập tọng Nam Hoa học mấy lời:
Chẳng biết tự mình không kiến thức,
Lại đem lời xấu vội chê người.
Bài này của Lâm Đại Ngọc 林黛玉, nằm trong hồi thứ 21 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Đề Bảo Ngọc tục Trang Tử văn hậu