16/08/2020 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về đếm hết sao trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:23

 

Anh về đếm hết sao trời,
Em đây kết tóc, ở đời với anh.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về đếm hết sao trời