04/07/2020 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã có con mắt xem đàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:40

 

Đã có con mắt thì xem đàng,
Có phải cận thị mà ngó quàng ngó quơ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã có con mắt xem đàng