05/12/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 01
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:06

 

Nguyên tác

祿山作逆降天誅,
更有思明亦已無。
洶洶人寰猶不定,
時時鬥戰欲何須。

Phiên âm

Lộc Sơn tác nghịch giáng thiên tru,
Cánh hữu Tư Minh[1] diệc dĩ vô.
Hung hung nhân hoàn do bất định,
Thì thì đấu chiến dục hà tu.

Dịch nghĩa

An Lộc Sơn gây loạn nên bị trời phạt,
Sử Tư Minh rồi cũng chẳng được gì.
Cuồn cuộn nơi cõi người có gì là chắc đâu,
Luôn luôn tranh giành liệu có được không.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lộc Sơn gây loạn bị trời trừng,
Sui khiến Tư Minh đủ một vòng.
Cuồn cuộn cõi người có gì chắc,
Cứ tranh nhau mãi, liệu được không.
(Năm 767)

Các đạo quân Hà Bắc do các hàng tướng chỉ huy, cố lấy công chuộc tội.

[1] Sau chiến thắng chiếm được Trường An, An Lộc Sơn bị tướng dưới quyền mình là Sử Tư Minh giết (năm 757) và đoạt quyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 01