22/01/2021 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ở trong nớ càng thương càng nhớ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 22:46

 

Em ở trong nớ càng thương càng nhớ,
Anh ở ngoài này càng thảm càng sầu.
Bao giờ ngọc lại hoà châu,
Cho chàng gặp thiếp giải mấy câu thâm tình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ở trong nớ càng thương càng nhớ