13/04/2021 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Dương Thái Bạch lâu
漢陽太白樓

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 08:55

 

Nguyên tác

江上層樓翠靄間,
滿帘春水滿窗山。
青楓綠草將愁去,
遠入吳雲暝不還。

Phiên âm

Giang thượng tằng lâu thuý ái gian,
Mãn liêm xuân thuỷ mãn song san.
Thanh phong lục thảo tương sầu khứ,
Viễn nhập Ngô vân minh bất hoàn.

Dịch nghĩa

Ngôi nhà nhiều tầng ven sông trong bầu trời mây biếc,
Qua rèm thưa thấy bao cảnh sông xuân, qua cửa sổ thấy nhiều núi.
Rừng phong xanh, thảm cỏ mướt mang mọi nỗi sầu đi khỏi,
Nhập vào đám mây tăm tối bên đất Ngô không trở lại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu nhiều tầng ven sông mây biếc
Qua rèm song non nước như tranh
Giải buồn cỏ biếc phong xanh
Đưa sầu vào cõi Ngô minh không về
Hán Dương nay là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Hán Dương Thái Bạch lâu