27/06/2022 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế đậu ky thân oan
替豆萁伸冤

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 02:55

 

Nguyên tác

煮豆燃豆萁,
萁在釜下泣。
我燼你熟了,
正好辦教席。

Phiên âm

Chử đậu nhiên đậu ky,
Ky tại phủ hạ khấp.
Ngã tẫn nhĩ thục liễu,
Chính hảo biện giao tịch.

Bản dịch của Phan Văn Các

Đốt thân đậu luộc đậu
Thân đậu khóc dưới nồi
"Ta cháy tàn, ngươi chín
Thành tiệc giáo giới xơi!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Thế đậu ky thân oan