23/10/2021 22:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nàng xấu hổ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/09/2009 09:48

 

Bất ngờ giữa phố người đông
Gặp thầy-năm-ngoái em "dông" cái ào
Nghĩ thầm trong bụng; ôi dào!
Chắc chi thầy nhớ... hỏi chào... mất công!

Lúc về... ô, lạ lùng không?
Có một ông cụ tóc bông ở nhà
Bố đang kính cẩn dâng trà
Một vâng hai dạ như là... tôn sư!

Lắng tai nghe... Thật thế ư?
Cụ là thầy bố từ... lớp ba!
Kể đà ba chục năm xa
Buồn vui chuyện cũ vẫn tha thiết gần...

Tần ngần vạt nắng cuối sân
Nhớ thầy-năm-ngoái... đỏ rần mặt em.
20/11/1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Hưng » Nàng xấu hổ