04/12/2020 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc thang thử hỏi trăng già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2019 10:57

 

Bắc thang thử hỏi trăng già,
Phải rằng phận gái mưa sa giữa trời.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bắc thang thử hỏi trăng già